Úspešný trader 

Cyklus 1: Predpoklady úspešného obchodovania

Obchodovanie prináša so sebou značnú dávku stresu, s ktorým sa je nutné vyrovnať a pre maximálne pohodlie a zvládanie stresu je nutné dodržiavať 3 základné pravidlá. Každý obchodník si musí jasne zadefinovať svoje ciele, zachovať si dostatočné množstvo energie a vytvoriť si systém, ktorý je jednoznačne nevyhnutnou súčasťou života každého tradera.

 

 

Správne stanovenie cieľov   

 

Príčinou vzniku stresu a niektorých negatívnych emócií sú rozpory medzi vašimi očakávaniami a skutočnými výsledkami. Preto pokiaľ niečo chcete dosiahnuť musíte si stanoviť konkrétne ciele. Už len tým že si ich stanovíte dostanete prehľad čo musíte pre to spraviť. Zároveň budete lepšie odolný voči stresu a vaše možnosti sa podstatne zvýšia keďže budete koncentrovať svoju energiu na dosiahnuteľné výsledky.

Dobre sa zamyslite nad tým aké sú vaše sny a vaše ciele. Na čo budete potrebovať maximum energie a sústredenosti. Koncentrujte svoju energie na vykonávanie tých úkonov ktoré sú pre vaše ciele kritické. Zároveň musia vaše ciele spadať do ekologického konceptu, to znamená že budú v súlade s vašimi vzťahmi. Uvedomte si skutočnosť príčiny a následku. Inými slovami povedané ak vás obchodovanie nebude emočne napĺňať tak sa zrejme v obchodovaní úspešný nebudete.

Už od začiatku by ste si mali dávať realistické ciele z hľadiska príjmu, ktorý chcete dosahovať a nikam sa nehnať. Zároveň musíte vziať do úvahy aj nepríjemné fakty, ako strata časti kapitálu, prípadne sled neúspešných obchodov a vytvoriť si rezervný kapitál. K trhu musíte zaujať jednoznačne odmeraný prístup a mať jasno v technických indikátoroch.

Základnými aspektami správne zadefinovaných cieľov je fakt, že musia byť ladené v pozitívnom zmysle. Musia byť vyjadrené v relevantnom kontexte a dosiahnuteľné v krátkom časovom horizonte, čo je pre váš mozog podstatne zaujímavejšie ako cieľ bez určenia časového rámcu. V takomto prípade to váš mozog vyhodnotí ako totálny nezmysel. Zároveň musí byť váš cieľ konkrétny a vy sami musíte vedieť ako má vyzerať vo výsledku.

 

Fyzické a psychické zdravie

 

Nevyhnutným predpokladom úspechu na finančnom trhu je zachovať si dostatočné množstvo energie, trvale si ju udržiavať, podobne ako si zachovať sústredenie, ktoré je v tak vysoko dynamickom a rizikovom prostredí nesporne kľúčovými atribútmi.

Celková duševná vyrovnanosť, čistá myseľ, emočná stabilita a dostatok fyzickej energie sú hlavné kritéria úspešného investovania a z dlhodobého hľadiska aj ich dlhodobá udržateľnosť. Životný štýl spojený s tradingom prináša so sebou určité riziká, predovšetkým množstvo voľného času ktoré je v tomto podnikaní dosť obmedzené, neustále sústredenie sa v kombinácii s konzumáciou nezdravého jedla a sedavým spôsobom života sa napokon odrazí v zdraví tradera. Aby ste predišli takýmto problémom je potrebné nájsť vo svojom živote rovnováhu a starať sa o svoje fyzické zdravie. Za žiadnych okolností nepodliehajte ilúzii, že obchodovaniu nevenujete dostatok času. Menej je niekedy viac a to platí  aj v tomto prípade.

Čo sa týka psychického zdravia, je nevyhnuté príjímať po celý čas pravdu takú aká je a nepodliehať klamu, ilúziám a falošným domnienkam. Kritický pohľad na vlastné rozhodnutia ako aj racionálny postup pri obchodovaní vám dokážu výrazne pomôcť sa udržať na trhu. V opačnom prípade môže dôjsť k psychickým problémom vplyvom stresu, až môžete napokon dospieť do štádia keď, v tom lepšom prípade, úplne rezignujete s obchodovaním. Samozrejme tento prístup nie je správny a ako inteligentný špekulant by ste sa mali naučiť kontrolovať svoje emócie, nepodliehať strachu ale zachovať si chladnú hlavu a zdravý úsudok po celý čas vášho obchodovania. Ak sa vám ak napriek tomu nedarí dosahovať zisky, tak potom niečo nie je v poriadku s vašim obchodným systémom.