Konvergent system K-001 (SLK verzia)

Konvergent system K-001 (SLK verzia)

Konvergent system K-001

Princípom stratégie je konvergencia MACD vo svojich vrcholoch v rozličných časových rámcoch.

Stratégia je pomerne jednoduchá, opiera sa o 3 body, ktoré predstavujú vstup do obchodu, avšak v samotnej podstate ide o komplexné riešenie obchodu z hľadiska podmienok trhu.

Systém rozpozná reverziu v počiatočnej fáze nového trendu, čo dáva obchodníkovi náskok pred ostatnými participantmi trhu.

Výhodou systému je možnosť obchodovať dlhšie časové pásma, Swing aj Intraday pozície. Najväčšou výhodou je pomer RISK/PROFIT pomer, vďaka vstupom v počiatočnej fáze nového trendu.

Systém zahŕňa:

 

·       Základné parametre vstupu a výstupu 

·       Swing a Intraday setup 

·       Reverzné formácie 

·       Grafické znázornenia 

 

Obr.4. Vstup do pozície so zadaním STOP LOSS-u aspoň 5 bodov pod telo sviečky.

Následne sú tu 2 možnosti, posun SL po EMA 14 ( červená línia), alebo uzavretie pozície na reverzných sviečkach ( miesta TP označené krátkou zelenou linkou). Na záver uzavretie obchodu na poslednom SL ( označený zelenou linkou).

(EUR/USD) Reverzné formácie označené v zelených kruhoch poukazujú na reverziu trendu.

49,00 €